İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF

G Ü N L Ü K P L A N ( 4 )

24 Kasım 200.. / Çarşamba

 

I.DERS: HAYAT BİLGİSİ

Süre : 40 dakika.

Konu : Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk

Konu Bölümleri : Atatürk'ün Hayatı; a) Doğum yeri, anne ve babası.

Amaç : Atatürk'ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular bilgisi.

Araç ve Gereçler: Atatürk köşesi, Atatürk albümü, Atatürk'le ilgili resimler. Atatürk'le ilgili yazı ve hatıralar.

Metod (Yöntem) ve Teknikler:

Davranışlar :

1. Atatürk'ün doğum yerini söyleme.

2. Atatürk'ün annesinin adını söyleme.

3. Atatürk'ün babasının adını söyleme.

İşleniş (Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri) :

Öğrencilere, Atatürk'ün kim olduğu ve Atatürk hakkında neler bildikleri sorulup verilen cevaplar dinlenir.

Düşmanlarımızı yurdumuzdan kovmamız için bizi organize eden ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz Atatürk'ün kim olduğu kısaca anlatılır.

Atatürk'ün doğum yerinin Selânik, annesinin adının Zübeyde Hanım, babasının adının ise Alı Rıza Efendi olduğu tarafımdan anlatılacak. Sorular ve tekrarlarla öğrenme pekiştirilecek.

Ölçme:

1-Atatürk nerede doğmuştur?

2-Atatürk'ün annesinin adı nedir? 3-Atatürk'ün babasının adı nedir?

Değerlendirme: ...................... (Plânlama yapılırken boş bırakılacak bu bölüme, -ölçme sorularına verilen cevaplar doğrultusunda- tespit edilecek eksiklikler yazılır.)

II. ve III. DERS: TÜRKÇE

Süre : 40+40=80 dakika. (İki ders saati)

Konu : İlk okuma Yazma çalışmaları (Cümle çözümleme)

Not: Öğretmenlerin bize söylediklerine göre, "Konu" olarak yazacaklarımız, denetleyiciler tarafından farklı ifadeler kullanmaya zorlanarak bir kavram kargaşasına dönüştürülmüş. Doğrusu, şekli tartışmanın çok da mantıklı olduğunu düşünmüyoruz.

Konu Bölümleri: "Ali bak" ve "Okul açıldı" cümlelerini çözümleme ve yeni cümleler oluşturma.

Amaç : Kelimeleri tanıyabilme.

Araç ve Gereçler: "Ali bak" ve "Okul açıldı" fiş cümleleri. Diğer büyük ve küçük fişler. Makas, renkli kalem ve tebeşirler.

Metod (Yöntem) ve Teknikler: Anlatma, çözümleme, tüme varım, soru-cevap, gözlem, deneme yanılma, yaparak yaşayarak.

İşleniş (Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri) :

Şimdiye kadar öğretilen cümleleri oyun şeklinde öğrencilere okuturum. Kelime fikrini pekiştirmek için, okunan cümlelerdeki kelimeleri işaret çubuğuyla göstererek ayrı ayrı okuturum.

"Ali bak" cümlesini tahtaya asıp, işaret çubuğuyla, tek tek ve topluca okuturum. Cümleyi kaç defada okuduğumuzu sorar, işaret çubuğuyla gösterip, cevap vermelerini kolaylaştırırım.

Cümlenin küçük fişleri üzerinde yeterince kelime vurgusu yaptırarak veya "Bak Ali" biçiminde farklı söyleyiş tarzını da kullanarak okuturum.

Cümlenin kelimelerini renkli tebeşirler kullanarak yazar, buradaki her bölümün "kelime" olduğunu söylerim.

Çözümlediğimiz kelimelerin diğer cümlelerimizde de bulunup bulunmadığını tartışır, bulunan cümleleri ayırıp, kelimeleri tahtaya alt alta yazarım. Öğrencilerden de, "Ali" ve "bak" kelimelerine benzer kelimelerin olduğu küçük fişlerini ayırıp masaya dizmelerini isterim. Bu şekilde de yeterince okuma alıştırması yaptırırım.

"Ali bak" küçük ve büyük fiş cümleleri hariç, diğerlerini kaldırır, "Ali" ve "bak" kelimelerinin arasına dik bir çizgi çizer, önce çizilen yerden katlayıp kelimeleri tek tek okuturum. Bunu, öğrencilerin de küçük fişleri üzerinde yapmalarını sağladıktan sonra, büyük fişi öğrencilere göstererek çizdiğim yerden keserim. Sıraların arasında dolaşarak kesme işini öğrencilerin de yapmasına yardımcı olurum. Bu kez kelimeleri ayrı ayrı yeterince okuturum. Fişi oluşturan kelimeleri değişik renkte yazıp okuturum. Öğrencilerin de renkli kalemlerle defterlerine yazmalarını sağlayıp, hataları anında düzeltirim.

Kesilen kelimeleri ayrı ayrı ve değişik şekillerde okuturum.

"Okul açıldı" cümlesi de yukarıdaki şekilde kesilir.

Ölçme: Elde ettiğimiz dört yeni kelimeyi alt alta yazıp, başka kelime yazmasını bilip bilmediklerini sorarım. "Tahta, masa, sıra, kapı ve dolap" kelimelerini buldurup, yeni cümleler kurmalarına yardımcı olurum.

Değerlendirme: ...................

IV.DERS: BEDEN EĞİTİMİ

Süre : 40 dakika.

Konu : Yürüme, sekme ve sıçramalar.

Konu Bölümleri : Taklidi Yürüme, Sekme, Sıçrama ve Koşular.

Amaçlar :

1-Yürüme, sekme ve sıçramalar ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

2-Yürüme, sekme ve sıçramalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme.

Araç ve Gereçler: "Canlı top" oyunu

Metod (Yöntem) ve Teknikler: Yaparak yaşayarak

Davranışlar :

1. İkişerli eşleşerek "Canlı top" oyununu kısa süreli oynama.

2. Çocuk sıçraması ile çeşitli yönlere sekme.

İşleniş (Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri) :

1. Öğrencilerin dağınık düzende el ele tutuşarak eşleşmelerinin sağlanması.

2. Eşler el ele tutuluyken, verilen komutla aynı anda sıçramalarının istenmesi.

3. Hareketin birkaç defa tekrarlanmasının sağlanması.

4.Eşlerden biri; kollar önde ve dirsekten hafif bükülü, avuç içleri yukarıya bakar durumda iken, diğer eş tarafından eline vuruldukça, top gibi sıçramasının istenmesi.

5.Hareketin bütün öğrenciler tarafından yapılmasının sağlanması.

6. Eşlerden birinin, diğerinin önünde çömeli duruşa geçmesini ve ayaktaki eşin elini çömeli duruştakinin başına koymasının sağlanması.

7. Çömelik duruştaki eşin, top gibi sıçrarken ayaktakinin yerle paslaşma taklidi yapmasının istenmesi.

8. Hareketin "hop, hop" sözleriyle birlikte topluca yapılmasının sağlanması.

9.Eş değiştirerek oyunun sürdürülmesinin sağlanması.

NOT:

 • 1. Ayaktaki eşin, sıçrayan eşin başına elini fazla bastırmama-sına dikkat edilir.

  2. Öğrencilerin 3-5 defadan çok sıçramaları sağlanır.

 • Ölçme: Canlı top oyununu başka türlü oynayabilir miyiz? Sorusunun sorulup, söylenen şekillerden uygun olanının uygulatılması.

  Değerlendirme: ......................

  V.DERS: RESİM-İŞ

  Süre : 40 dakika.

  Konu : Değişik Duyguları İfade Edici Çalışmalar.

  Amaç : Sevinç, Üzüntü, Coşku, Neşe, Gülme, Ağlama, Kızgınlık ve Benzeri Duyguları Değişik Malzemeleri Kullanarak İfade Edebilme.

  Araç ve Gereçler: Çeşitli resimler, karton, makas, yapıştırıcı, boya kalemleri.

  Metod (Yöntem) ve Teknikler: Yaparak yaşayarak.

  Davranışlar:

  1.Çevresindeki kişilerle ilgili gözlem yapma.

  2. Değişik yüz ifadelerini taklit etme.

  3. Çalışma için gerekli malzemeleri hazırlama.

  4. Tasarladığı yüz ifadelerini elde ederek kesme.

  5. İfadeyi kuvvetlendirmek için kaş, göz, burun, ağız, saç, bıyık vb. eklemeleri keserek yapıştırma.

  6.Yüz ifadelerini istediği renklerle boyama.

  7.Hazırladığı yüz ifadelerini oyun, gösteri vb. yerlerde kullanma.

  İşleniş (Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri) :

  1. Öğrencilerin getirmiş oldukları malzemeleri, sıranın üzerine çıkartmaları istenir.

  2. Maske çalışmalarını, daha iyi algılamaları ve ifade edebilmeleri için şuna benzer sorular yöneltilebilir:

 • a) Komik bir fıkra dinlediğimizde yüzümüz nasıl oluyor?

  b) Canınız yandığında ağlar mısınız? Ağlarken yüzünüz nasıl oluyor?

  c) Yaramazlık yapıldığında size kızan insanların yüz ifadeleri nasıl oluyor?

  d) Komik yüz ifadelerini gösteriniz.

 • 3. Birkaç öğrenciye, bu yüz ifadelerini sınıf önünde taklit etmeleri, hareketlendirmeleri istenir.

  4. Uygulamaya geçilir.

  5. Getirilen kartonlardan yüz şekilleri kesilir.

  6. Gerekli yerler boyanır, kesilir, tiplerin özelliğini yansıtacak çizimler, eklemeler (saç, bıyık, kaş, burun, sakal vb.) yapılır. Gerekirse öğrencilere, getirdikleri resimleri yapıştırmaları istenir.

  7. Yapılan çalışmanın yüze geçirilmesi için uygun uzunlukta ip takılır.

  Ölçme:

  1. En ilginç yüz ifadesini kim bulmuş? Söyleyiniz.

  2. Kim farklı malzemeleri kullanmış? Söyleyiniz.

  3. Kim daha çok renk kullanmış? Söyleyiniz.

  4. Kesmeleri, yapıştırmaları kimler daha düzgün oluşturmuş? Söyleyiniz.

  Değerlendirme: ....................

  VI.DERS: BİREYSEL ve TOPLU ETKİNLİKLER

  Süre : 40 dakika.

  Konu : Oyun oynayalım.

  Amaç: Boş zamanlarını oyunlar oynayarak geçirebilme.

  Araç ve Gereçler: "Nesi Var?" oyunu. Sınıfımızdaki eşya, araç ve gereçler.

  Metod (Yöntem) ve Teknikler: Yaparak yaşayarak.

  İşleniş (Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri) :

  Bu dersimizde bir oyun öğreneceğimiz söylenerek, "Nesi Var?" oyununun kuralları anlatılacak.

  Bir öğrenci ebe olarak seçilip derslikten dışarı çıkarılacak. Sınıfımızın içinden bir eşya, araç veya gereç tesbit edildikten sonra, dışarı çıkan öğrenci sınıfa alınacak. İçeri giren ebe herhangi bir arkadaşına "nesi var?" diye soracak. Soru sorulan öğrenci, "Kırmızısı var" gibi bir cevap vererek, seçilen eşya veya araç-gerece ait bir özelliği söyleyecek. Ebe, seçilen eşyanın ne olduğunu bilemez ise bir başka öğrenciye "nesi var?" diye soracak. Seçilen eşyayı üçüncü ipucundan sonra da bilemeyen ebelere sınıfça şarkı söyleme veya fıkra anlatma gibi basit cezalar verilecek. Eşya ve aracı üç ipucunda tesbit eden ebe alkışlanıp yeni bir ebe seçilerek oyuna devam edilecek.

  Ölçme: Oyunu kurallarına uygun olarak oynayan öğrenciler tesbit edilecek.

  Değerlendirme: ....................

  Siniflar Sayfasi